Tages

Kennistechnologie voor de overheid

In Nederland we hebben:

  • Meer dan 33.000 landelijke wetten en regelgeving en minstens evenveel lokale regels
  • 352 gemeenten
  • 544 samenwerkingsverbanden van gemeenten
  • 304 Zelfstandige Bestuurs Organen
  • 1424 Overige overheidsorganisaties

En we worden allemaal geacht de wet te kennen en te weten waar we moeten zijn.....

De uitdaging die Tages aangaat is om in deze kluwen van regels en overheidsorgaan steeds:

  • de juist kennis
  • op het juiste moment
  • in de juiste vorm
  • bij de juiste persoon (medewerker, burger, bedrijf) te krijgen

Voorbeelden: