EvenementAssistent

Regelhulp én uitwisselplatform voor álle betrokkenen bij een Evenement

Geschreven door Joël van der Meer op februari 13, 2021

Een voorbeeld dat de complexiteit van dergelijke processen illustreert, is de realisatie van de EvenementAssistent in de periode 2010-2015 (en nog steeds actief). Daarbij moesten gemeenten, politie, brandweer, GHOR, Veiligheidsregio's, evenementenmakers, subsidiegevers (Ministeries), opdrachtgevers (stichting) op één lijn zien te komen. Door stap voor stap (agile) alle wensen en (on)mogelijkheden te illustreren in een nieuwe versie, kreeg de discussie focus en het systeem draagvlak. Ook sessies met alle partijen aan tafel bleek te leiden tot wederzijds begrip en bereidheid tot samenwerking. Momenteel is het in de praktijk goed functionerend systeem waar alle stakeholders alle informatie van een evenement kunnen vinden en laagdrempelig met elkaar kunnen communiceren.