Tages is....

Joël van der Meer

Als bestuurskundige heb ik me in mijn werkzame leven sinds 1989 altijd beziggehouden met hoe de enorme hoeveelheid kennis binnen de overheid met behulp van ICT terecht kan komen bij die personen (burgers, bedrijven, medewerkers overheden etc) die deze kennis nodig hebben in een specifieke situatie. Bij voorkeur heb ik hiervoor steeds een interactieve opzet gekozen waarbij de juridische regels direct getoetst worden en de eindgebruiker direct inzicht krijgt in wat de wetgeving in zijn/haar situatie betekent. Daarbij ben ik altijd actief geweest op het scheidsvlak tussen de diverse factoren die uiteindelijk het succes van een project bepalen: organisatie(verandering), communicatie (inclusief UI/UX), wet- en regelgeving, techniek en projectmanagement.

In de praktijk bleek een eigen bedrijf (zowel ZZP-er als met personeel) hiervoor het beste vehikel. Sommige projecten zijn in opdracht gerealiseerd, sommige zijn in eigen beheer ontwikkeld en vervolgens aan overheden aangeboden. In 2017 heb ik de operationele activiteiten overgedaan aan een softwarebedrijf. Ik ben nu werkzaam als ZZP-er adviseur/projectleider/architect/ontwikkelaar voor kennisintensieve geïntegreerde complexe ICT systemen.

Een viertal voorbeelden van kenmerkende gerealiseerde projecten:

  1. EvenementAssistent
  2. Regelhulpen voor Bijstand en Leerlingenvervoer
  3. Milieuregels vinden via Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  4. Coronahulp voor ZZP’ers via Tozo-Regelhulp