Milieuregels vinden via de AIM

Elk bedrijf kan snel milieuregels vinden én meldingen doen bij de gemeente

Geschreven door Joël van der Meer op februari 13, 2021

Via www.aimonline.nl is sinds 2006 de door mij gerealiseerde webtoepassing voor milieuregels in de lucht. Dit in opdracht van Rijkswaterstaat cq Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle bedrijven in Nederland die activiteiten uitvoeren die van invloed zijn op het milieu moeten deze gebruiken. Ze kunnen controleren aan welke milieuvoorschriften ze moeten voldoen en hun activiteiten melden bij het bevoegd gezag. Alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn bij de AIM aangesloten.