Regelhulpen Bijstand & Leerlingenvervoer

Eenvoudig aanvragen én direct resultaat!

Geschreven door Joël van der Meer op februari 13, 2021

Een ander voorbeeld is de gemeente Nijmegen waarbij van hogerhand werd besloten om de dienstverlening verregaand te automatiseren en daar waar mogelijk over te gaan op automatische beslissingen. Om te voorkomen dat medewerkers zich in hun positie bedreigd zouden voelen zijn vooraf garanties gegeven over baanzekerheid. Door daarnaast samen met de medewerkers de "regelhulpen" te ontwikkelen ontstond draagvlak en was het hun systeem en niet een van buitenaf opgedrongen systeem. Effecten zijn dat bij regelhulp voor leerlingenvervoer 97% van de adviezen van het systeem worden overgenomen. Bij de bijstand is de interne besparing op 40% uitgekomen en is de wachttijd voor aanvragers drastisch teruggelopen.

De Leerlingenvervoer regelhulp is nu bij ruim 25 gemeenten in gebruik.